Als u zelfstandig ondernemer bent, dan is de kans groot dat u een aantal keren per jaar aangifte moet doen. Als u BTW plichtig bent dan moet u eens per kwartaal aangifte doen. Dit zorgt er voor dat de belastingen e.d. aan het einde van het jaar voor u berekend kunnen worden. De belasting berekenen voor een zelfstandige kan eenvoudig zijn, maar kan ook veel tijd in beslag nemen. Het ligt er aan hoe dat u het hele jaar de administratie bij houdt. Als u dit zelf doet is het aan te raden dat u het per maand bijwerkt zodat u niet aan het einde van het jaar alles bij moet werken van een heel jaar, dit kan dan namelijk een grote chaos worden. Het is goed om het bij te houden, dan weet u ook welke ontwikkelingen er hebben plaatsgevonden en dit kunt u in een map bij elkaar houden. Als u alles graag uit wilt besteden is dat ook een optie. De boekhouder kan namelijk voor u alles bijhouden wanneer u aan het einde van een kwartaal alle gegevens naar hem toebrengt. U moet hierbij denken aan facturen, inkomende rekeningen, uitgaande rekeningen, aankopen e.d. Uw boekhouder houdt dan een overzicht bij en wanneer u dan bepaalde gegevens wilt weten dan kunt u deze bij hem opvragen en dan weet u meteen hoe uw bedrijf er voor staat of hoe uw financiële positie is. Aan het einde van het jaar wilt u natuurlijk niet teveel belasting betalen, daarom is het goed dat u de mogelijkheden gaat opvragen bij de boekhouder. De boekhouder kan namelijk ook adviseren wat u het beste kunt doen met uw bedrijf om zo min mogelijk belasting te betalen.

Waar moet u aan denken bij de belasting van een zelfstandige?

Aftrekposten zijn voor een bedrijf belangrijk. Misschien heeft u niet zoveel aftrekposten, maar u kunt dan aan de boekhouder advies vragen wat u mag zien als aftrekposten bij uw bedrijf. Bij een eigen bedrijf mag er veel worden opgegeven bij de belastingen, u heeft misschien een eigen auto, een ruimte die u huurt, etc. Ook wanneer u een laptop gebruikt kan deze op naam van het bedrijf worden gekocht. Deze is dan uiteraard wel bedoeld voor zakelijk gebruik. De mogelijkheden van aftrekposten voor uw belastingen zijn groot als zelfstandige. Daarom is het goed dat u de regels kent en dan de gegevens in kunt voeren. Als u een map bijhoudt met alle administratie dan is het invoeren van de belastinggegevens sneller gebeurd dan u denkt. U kunt de gegevens ook naar de boekhouder brengen, denkt u dan aan de bankafschriften, de premie van de zorgverzekering die u betaalt, andere verzekeringen die u af heeft gesloten en alle bonnen die op naam van uw bedrijf staan, tankbonnen bijvoorbeeld. Als het allemaal bij de boekhouder is, kan hij het voor de belastingaangifte of btw aangifte in orde maken.