Het berekenen van de loonbelasting kan voor u van groot belang zijn. Om de loonbelasting te kunnen berekenen dient u eerst te weten wat het precies is. Bij de loonbelasting gaat het over de belasting die een werknemer moet betalen over zijn verdiende loon. Deze belasting hoeft niet door de werknemer te worden betaald, dit wordt al ingehouden op zijn loon. De werkgever zorgt dus voor de afdracht van de loonbelasting. De loonbelasting wordt dan dus ingehouden op het loon van de werknemer. Ook de premie volksverzekeringen wordt ingehouden, ook de AOW en de AWW worden ingehouden zoals de AZV. Als u op uw loonstrook kijkt dan ziet u wat er wordt ingehouden aan loonbelasting. Wanneer u deze bedragen bij elkaar optelt ziet u wat u betaalt aan loonbelasting. Meestal staat er ook wel een eindbedrag op de loonstrook en dan is het berekenen van de loonbelasting niet nodig.

Waarom loonbelasting berekenen?

Bent u benieuwd of dat er niet teveel aan loonbelasting wordt ingehouden? Dan kunt u altijd een berekening doet en dan weet u zeker of dat het wel goed is wat er nu wordt ingehouden. Die keuze kunt u nu maar beter maken zodat u weet wat de mogelijkheden zijn van de loonbelasting. Er zijn werkgevers die het aan u uitleggen als u de eerste salarisstrook krijgt. Op die manier weet u ook wat de mogelijkheden zijn en kunt u de keuze maken om dit aan te nemen en het te laten rusten. Maar als u van anderen met een soortgelijke functie hoort dat zij veel meer of minder aan loonbelasting moeten betalen kunt u de salarisstroken eens naast elkaar kijken en deze met elkaar vergelijken. Het kan zijn dat u bij een sollicitatiegesprek krijgt te horen wat u per jaar gaat verdienen, dan is het aan te raden dat u vraagt of dat het met of zonder loonbelasting is. Er wordt namelijk een flink bedrag ingehouden, zeker wanneer u kijkt op jaarbasis, als het gaat over de loonbelasting. Daarom is het goed dat u weet wat u per uur overhoudt, dan weet u ook wat u nu verdient en wat het zou zijn als u een eigen bedrijf had. U betaalt bij een eigen bedrijf ook loonbelasting, maar dan wel op een andere manier. U moet dan alle verzekeringen e.d. zelf afsluiten en dan wordt er ook op een heel andere manier de loonbelasting berekend. U kunt op een eigen manier uw pensioen regelen. Een werkgever heeft het vaak bij het pensioenfonds geregeld, maar u kunt ook geld opzij zetten en op die manier voor uw oude dag sparen. Dit zijn allemaal aspecten waar u rekening mee moet houden bij het loonbelasting berekenen. Als u alle gegevens bij de hand houdt kunt u ook dit voor uzelf berekenen, of laten doen.