Als u de belasting wilt berekenen die u moet betalen over uw inkomen dan kunt u het beste eens op uw salarisstrook kijken. Hier staat namelijk welke belastingen er worden ingehouden. Dit kunnen veel soorten belastingen zijn wanneer u voor een werkgever werkt. Maar wanneer u een eigen bedrijf hebt moet u dit allemaal zelf regelen, denk aan een zorgverzekering, een pensioenregeling en andere verzekeringen. Bij de belastingen is het zo geregeld dat box één staat voor het belastbaar inkomen uit werk en woning. Het belastbaar inkomen wordt dan berekend door alle inkomensbronnen bij elkaar op te tellen. Daar moet u dan weer alle aftrekposten afhalen. Er zijn een paar aspecten die u bij elkaar op kunt tellen, daarbij kunt u denken aan het loon uit dienstverband, winst uit een eigen onderneming, inkomen uit overige werkzaamheden, inkomen uit sociale uitkeringen en pensioen, het inkomen uit de lijfrente producten en inkomen uit alimentatie. Daarnaast is er nog een eigen woning forfait wat u hierbij op moet tellen. Zoals zojuist aangegeven zijn er ook aftrekposten, deze haalt u van het bedrag af dat u net bij elkaar heeft opgeteld. Hierbij moet u denken aan de betaalde rente over een eigen woning schuld, ondernemersaftrek, werknemersaftrek, betaalde alimentatie, overige persoonsgebonden aftrekposten en de uitgaven voor inkomensvoorzieningen. De meeste gegevens kunt u op de salarisstrook terugvinden, maar wanneer u een eigen bedrijf heeft, is de kans groot dat u diverse verzekeringen af heeft gesloten. U heeft wellicht een vergelijking gedaan om te zien waar dat u het beste verzekerd bent. Dat is ook een verstandige keuze geweest, maar u moet dan nu wel alle gegevens er bij nemen en er voor zorgen dat de brieven bij elkaar worden gestopt in één map. Dan kunt u alles bij de belastingen doorgeven en kan de berekening van uw inkomen worden gedaan.

Op tijd de gegevens doorgeven bij de belastingen

Het is altijd belangrijk dat u de gegevens op tijd door gaat geven. Of dat het nu gaat over de gegevens van uw bedrijf of wanneer u in dienst bent bij een werkgever, voor een bepaalde datum moet u aangifte doen. Als u daar gebruik van maakt zorgt u er voor dat alles op tijd weg is, de boekhouder kan met u een afspraak maken waarbij u alles bespreekt. Als hij dan alle gegeven heeft kan alles worden ingevoerd. De boekhouder doet het soms waar u bij zit, maar het kan ook worden gedaan wanneer u bijv. alles af heeft geleverd. Hij belt u dan op om door te geven hoe/wat of u komt langs voor een afspraak en dan worden de gegevens met u besproken. Het is goed dat u alles het hele jaar door bij elkaar houdt zodat belasting berekenen over uw eigen inkomen goed geregeld kan worden.