Bij het berekenen van de belasting zijn een aantal gegevens nodig. Maar er wordt een onderscheid gemaakt bij het berekenen van de belastingen. Er wordt namelijk gekeken of dat het gaat over het berekenen van de belasting van een zelfstandige of dat het gaat over een groter bedrijf. Het kan zijn dat u alleen bent, samenwonend bent of bent getrouwd. Ook dit heeft weer invloed op het invullen van de belastingen. Het is belangrijk dat u de juiste papieren bij de hand heeft. Allereerst krijgt u een brief van de belastingen waarin staat aangegeven voor welke datum dat u belastingaangifte moet doen. Deze gegevens moet u goed bij de hand houden. Daarnaast kan de belastingaangifte digitaal worden geregeld en daarbij heeft u de DigiD code nodig. Dit is een persoonlijke code, u heeft een eigen gebruikersnaam en een wachtwoord. Dit moet u voor uzelf houden, eventueel kunt u het de boekhouder geven zodat hij uw belastingen bij kan werken en bij kan houden, maar aan derden moet u de DigiD code niet geven. Hier kunnen namelijk veel gegevens mee worden aangepast. Maar waar denkt u verder aan als u de belasting moet berekenen? U kunt hierbij denken aan de loonbelasting die berekend moet worden. U weet dan namelijk welke belastingen er over uw loon worden ingehouden. Als u voor de baas werkt zal dat er anders uitzien dan wanneer u zelfstandige bent. Als u namelijk een eigen bedrijf heeft dan moet u extra verzekeringen afsluiten om er voor te zorgen dat uw pensioen geregeld wordt e.d. Als u voor een baas werkt is dat vaak bij uw loon inbegrepen en wordt er iedere maand een vast bedrag ingehouden.

Door wie laat u de belasting berekenen?

Het berekenen van de belasting kunt u zelf doen, maar u kunt het ook uitbesteden. Een financieel adviseur kan u hierbij helpen, maar u kunt ook een boekhouder in de arm nemen. U vraagt welke informatie er nodig is, deze levert u aan en hij handelt het verder voor u af. Voordat het klaar is bespreekt hij het nog even met u en dan wordt het ingestuurd. Binnen een aantal weken krijgt u dan bericht van de belastingdienst hoeveel u moet betalen of hoeveel geld dat u terugkrijgt. Meestal kan de boekhouder u dat ook van tevoren al vertellen, maar het moet altijd worden nagekeken bij de belastingdienst. Het is een voorlopige teruggave die de belastingdienst u dan mededeelt. U bent zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste papieren, daarom is het belangrijk en ook aan te raden dat u het hele jaar de salarisstroken goed bewaard, net als de verzekeringspapieren van bijv. de zorg. U kunt dan een map maken en deze in zijn geheel meegeven aan de boekhouder, zo weet u zeker dat de boekhouder geen papieren mist.